Balkonger

Trygg-Stiger selger og monterer balkonger av aluminium.

Disse kan brukes som rømningsvei (se bildet til høyre) eller som vanlig balkong (se under). Sistnevnte kan kombineres med rømningsvei ved at man setter inn en port i siden og monterer en stige ved siden av.

Balkongene fremstår lite domminerende og kan fås i flere størrelser. Man kan også velge mellom vanlig rekkverk og rekkverk med glass.


 

Trygg-Stiger v/ Terje Rygg, 3178 Våle       Mobil: 920 82 600       Mail: post@trygg-stiger.no