Dokumentasjon

› FDV dokument

Informasjonsbrosjyre

› Informasjonsbrosjyre
Om Alustigen

Alustigen er et helnorsk produkt som er testet og sertifisert etter europeiske og norske og sikkerhetskrav.

  • Testet og godkjent etter svensk standard. 
  • Fremtrer som en list på veggen.
  • Løses enkelt ut til en stige ved å trekke ut en splint.
  •  Kan leveres med utløser til flere etasjer.
  • Produsert av sjøvanns bestandig natur eloksert aluminium.
  • Brannstigen er utviklet i samarbeid med Hydro Aluminium Profiler med hensyn til stabilitet og vekt-belastning.

Alustigen har løsninger til alle typer boliger

Stigen kan fores ut noe for å komme fri fra lister og annen pynt på huset.

Under eller ved siden av vindu
Stigen kan plasseres både under og ved siden av vinduer, alt ettersom hvor man har plass og type vinduer.

Utløserstasjon for hver etasje
Eurostigen tilbyr muligheten til å ha utløserstasjoner så stigen kan brukes fra flere etasjer. Dermed kan man evakuere fra flere etasjer samtidig.

Tilleggsutstyr/farger:
På hus med gesimskasser, pyntelister o.l. benyttes utforingsbraketter. (Leveres i flere utførelser).

Alustigen leveres som standard med eloksert overflate i matt aluminium. På bestilling kan stigene lakkeres i ønsket farge.

› Ekstrautstyr / Tilbehør


Generelle krav til brannsikring

Et byggverk skal utføres slik at de mennesker som oppholder seg i eller på byggverket under brann kan rømme eller bli reddet til sikkert sted uten at de påføres alvorlige helseskader. Den tiden det tar å rømme en bygning vil være avhengig av menneskelige, bygningsmessige og branntekniske forhold. Når rømningsveier skal planlegges og dimensjoneres, er det derfor ikke bare bredde og lengde i rømningsveien som har betydning for personsikkerheten. Bruken av bygningen og brukernes evne til å ta seg ut ved egen hjelp har stor betydning for sikkerheten ved rømning, og har gitt grunnlag for definisjon av risikoklasser.

www.be.no/beweb/regler/veil/REN2003/07abrannsikker3.html

 Trygg-Stiger v/ Terje Rygg, 3178 Våle       Mobil: 920 82 600       Mail: post@trygg-stiger.no