Dokumentasjon

› FDV dokument

Ryggvernstiger

 • Kraftige sidevanger med lukket vangeprofil
 • Sklisikre stigetrinn
 • Ryggbøyler og vertikale ryggskinner
 • Kraftige veggfester
 • Stigen leveres i alle lengder
 • Maks 2,5 meter fra bakkenivå til første ryggbøyle
 • Maks 6,0 meter mellom hver hvileplatform
 • Stigen stikker 1 meter over tak

Bruksområder

 • Brannredningsstige
 • Inspeksjonstige
 • Adkomststige

Tilbehør

 • Innvendig plattform/sikkerhetsdør som kan låses.
 • Baseplattform
 • Påbygningsplattform


Trygg-Stiger v/ Terje Rygg, 3178 Våle       Mobil: 920 82 600       Mail: post@trygg-stiger.no