Dokumentasjon

› FDV dokument


Krav til sikker tilgang for feier

Feieren har krav på å kunne utføre arbeidet under trygge forhold uten å utsette seg for uhell på grunn av manglende/ ikke godkjent takstige mm.

Arbeidstilsynet stiller krav til at alle feie- eller tilsynsobjekter hvor det er fare for å falle ned fra taket skal være tilrettelagt for bruk med takstige/taktrinn, takbru og/eller plattform. (Kilde)
Takstiger

LOBAS takstiger skal sikre at feieren og andre kan ferdes trygt på taket. Takstigene benyttes i første rekke på shingel/papp-, skifer- og båndtekket tak.

Takstigene leveres i en fast og en regulerbar bredde. Takstigene passer dermed også til en rekke stein- og platetak. Det er også utviklet en egen innfestepakke for torvtak.Trygg-Stiger v/ Terje Rygg, 3178 Våle       Mobil: 920 82 600       Mail: post@trygg-stiger.no